ചിരി വരകൾ...ഇത്തിരിയോളം ചിന്തയും...ഹ..ഹ

പ്രമോദ് രാമൻ 
വാർത്താ കഥയിലെ നിത്യഹരിത വിസ്മയം

ഡെൻസിൽ ആന്റണി 
മുടിഞ്ഞ ക്ഷമയുടെ ആശാൻ 

അയ്യപ്പദാസ് 
മികച്ച നേതൃത്വം ചടുലമായ അവതരണവും

ഗോപാലൻ മനോജ്‌ 
ഹാട്രിക്കും കടന്നു..,
മറിമായത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്ക്കാര പെരുമ.

വിനോദ് വിക്രം
ദൃശ്യങ്ങളിൽ പുതുമയും പൂർണതയും

2 comments: