ബുദ്ധന്‍ ചിരിക്കുന്നു....?

11 comments:

 1. കരയുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം …?

  ReplyDelete
 2. എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍... ഇനിയും നല്ല വര്‍ക്കുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ...

  ReplyDelete
 3. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. പത്തുപുറം എഴുതുന്നതിനേക്കാള്‍ ബൗദ്ധികം ഈ ബുദ്ധന്‍...

  ReplyDelete
 4. നല്ല ആവിഷ്കാരം, അഭിനന്ദനങ്ങൾ റോളി!

  ReplyDelete
 5. അതാണ്‌ ആധുനിക
  സമാധാനത്തിന്റെ
  വക്താക്കള്‍ക്കു ചെയ്യാന്‍
  ഉള്ളത് ..ചിരിക്കാം ബുദ്ധന്ടൊപ്പം.
  congrats....

  ReplyDelete
 6. അതെ... ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും !

  ReplyDelete
 7. ബുദ്ധന് ചിരിക്കാനൊത്തില്ലെങ്കിലും
  നമുക്ക് ചിരിക്കാമല്ലോ, ഭ്രാന്തമായ ചിരി..

  അഭിന്ദനങ്ങള്‍..

  ReplyDelete
 8. അവസാനചിരി ആരുടേത്?

  ReplyDelete