മഴ നനയുന്ന വീട്

എന്‍റെ ആദ്യ കവിത സമാഹാരമാണിത് .നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തെ അറിയാനും വാങ്ങാനും ഈ വീലാസം ഉപയോഗിക്കുക

  • സോഫിയ ബുക്സ് കാലിക്കറ്റ്‌, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 04952373077

2 comments:

  1. Lucky you,that you could publish your book, Roli Saimon, i will call them when i come to india, for X Mas. Best of luck and keep writing more.God bless you

    ReplyDelete
  2. AnonymousJuly 14, 2013

    the intro is so touching...hope to read...

    ReplyDelete